Karakter Eğitimi Projesi

Sevgili Velilerimiz,

Neden çevreyi korumak gerektiğini düşünürüz? Yaşlılara da yardım etmek gerekir, dürüstlük de önemlidir, başkasının hakkını almamalıyız gibi sözleri neden söyleriz? Bizleri bu ve benzeri şeyleri söylemeye ve böyle davranmaya iten şey nedir? Değerler!…

Bu programlarla amaçlanan, çocukları bu kavramlarla erken yaşlarda tanıştırmak, kendi akran grubuyla birlikte çeşitli masal, hikâye ve grup etkinliklerinden de yararlanarak bu kavramlar konusunda düşündürtmektir.

Özel Ataköy Anaokulu Rehberlik Servisi

Değerler, ideal davranış biçimleri veya yaşam amaçları hakkındaki inançlarımız, davranışlarımıza yön gösteren standartlardır.

Yaşamımızda bizleri yönlendiren pek çok değer türü vardır: güzel-çirkin gibi estetik değerler, iyi-kötü gibi ahlaki değerler, sevap-günah gibi dini değerler, doğru-yanlış gibi mantıksal değerler. İnsanlar yaşamlarının her yerinde, her noktasında, çoğunlukla bilinçli olmasalar da, zihinlerindeki çeşitli değerleri davranışa dönüştürürler. Bu nedenle değerler, tutumlar ve davranışlarla yakından ilişkilidir, onlara yön verir.

Bir insan için hangi davranışların doğru, hangi davranışların yanlış olduğu bir insanın yaşamını hangi temel değerlere göre yönlendirmesi gerektiği okul ders programlarında doğrudan ele alınan bir konu değildir. Sosyal ortam olan okullarda değerler, çocukların davranış ve tutumlarının sonucunda çevrelerinden gördükleri tepki ve yorumlarla gelişirler. Sınıf içinde oluşan ortak bir sosyal doku, çocukların değerlerini geliştirmesinde zemin oluşturur. Öğretmenler de öğrencilere sorumluluk vererek, olumlu ya da olumsuz pekiştireçlerle öğrencilerin değer sisteminin gelişimine yardımcı olurlar.

Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilir olgulardır. Günümüzde eğitim alanında da değerler eğitimi önemsenmekte, değerlerin çocuklara nasıl aktarılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yardımseverlik, sorumluluk, adalet, özgüven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır saygı, özdenetim vb. konuları kapsayan eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu programlarla amaçlanan, çocukları bu kavramlarla erken yaşlarda tanıştırmak, kendi akran grubuyla birlikte çeşitli masal, hikâye ve grup etkinliklerinden de yararlanarak bu kavramlar konusunda düşündürtmektir. Tabii, bu, daha çok bilişsel süreçlere hitap eden bir yaklaşımdır. Fakat değerler daha önce de değindiğimiz gibi yaşantıyla öğrenilir. Bu nedenle sadece bu tarz bir eğitimle değerleri öğretmemiz mümkün değildir. Yaşamın içinde uygulamalara da ihtiyaç vardır. Bu amaçla da geliştirilen değişik projeler vardır.

Okulumuzda uyguladığımız KARAKTER EĞİTİMİ PROJESİ çocuklara kendilerinden başkalarına karşı duyarlı olmayı, önyargısız yaklaşmayı, hoşgörüyü, yardım etmeyi, sevgiyi ve saygıyı, sorunları iletişim yoluyla çözmeyi yaşamlarına içselleştirmeyi amaçlamaktadır.

Okulda yapacağımız çalışmalar doğrultusunda sizlerin de aile ortamlarınızda ayın değerini çocuğunuzla konuşmanız, çeşitli etkinliklerle bu değeri yuvanızda yaşatmanız çocuğunuzun öğrenmesine katkı sağlayacaktır.

Paylaşmak güzeldir:
Tags
Yazan:

Mutlu bir gelecek için, iyi bir başlangıç.