Pandemi Döneminin En Çok Etkilenen Grubu Çocuklar Oldu!

Pandemi döneminde en çok etkilenen grup çocuklar oldu. Bir anda yaşamları değişen çocuklar, bu süreçte sadece eğitimden değil, aynı zamanda akranlarıyla olan ilişkilerinden de uzak kaldılar.

Ailelerin çocuklarının sosyalleşmesini fazlasıyla istediği şüphesiz bir gerçektir.  Sosyalleşmek ve akran ilişkisi çocukların; sağlıklı bir özgüvene sahip olmasını, kendi farkındalıklarını kısa sürede kavramasını ve aynı zamanda iletişim anlamında da çocukların gelişmesine olanak sağlayan ilk adımlardandır. Fakat pandemi süreci ile birlikte okul ortamında eğitimini aktif bir şekilde sürdüren, akranlarıyla sürekli iletişim halinde olan çocuklar çok uzun süre hareketsiz kaldılar.  Bu nedenle bu dönemde en çok yara alan grup çocuklar oldu.

Ailelere de fazlasıyla görevin düştüğü bu süreçte, ebeveynler çeşitli yaratıcı etkinliklerle çocuklarını desteklemeye devam etse de özellikle çalışan anne ve babalar için de süreç bir nebze daha zor bir hale geldi. Artık etkinlikleri tüketen ebeveynler, bir yandan çocuklarının sosyalleşmesini isterken bir yandan da kaygı durumuyla iç içeler. Bu kaygı durumu elbet çocuklarda da fazlasıyla görülmektedir.

Çocuklarımızın Algıları Çok Açık Olduğu İçin Ailelere Bu Konuda Büyük Görevler Düşüyor

Çocuklarla sohbet ediyor olmak bile aslında onlarla yapılacak en önemli etkinliklerden biridir. Ailelerin bu konuda hissetmesi gerekenden fazla kaygı duyuyor olması, çocukların da kaygılı bir hale gelmesinde önemli rol oynar. Çocuklara bu konuda doğru bilgilendirmelerin yapılması oldukça önemlidir.  Bu nedenle bu konuda çocuklarımıza onların dilinden yaklaşmakta fayda vardır. Her ne kadar anne ve baba rollerinden bu süreçte arkadaş rolüne giriyor dahi olunsa çocukların tüm kurallara uyarak sosyalleşmesine olanak sağlanması onların kendilerini iyi hissetmelerinde büyük bir rol oynayacaktır.

Okuldaki öğretmenlerin ve tüm personellerin hijyen ve temas konusunda önce aileleri sonrasında ise çocukları bilgilendirmesi oldukça önemlidir. Onların sağlığını riske atmama adına elverişli ortamın sağlandığına emin olunduğu taktirde, aileler çocuklarını iletişimin bulunduğu ortamda biriken enerjilerini atması için desteklenmelidirler. Çocuklar hem yeni etkinliklerle kendilerini yenileyecek hem eğitimden uzak kalmayacak hem de uzun süre sekteye uğrayan akran ilişkilerinin devam ediyor olması sosyalleşmeleri adına psikolojik olarak kendilerini iyi hissettirecektir.

Paylaşmak güzeldir:
Yazan:

Uzm. Aile Danışmanı