Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Psikolojik danışma ve rehberlik; okulda başarı ve akademik gelişme, bireysel ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve meslekî gelişim alanlarında grupla veya bireysel olarak öğrencilere, ihtiyaçlarını karşılamaları, sorunlarını gidermelerinde sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmetleridir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.

Nalan Çetin

Okul öncesi eğitim döneminde çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmalarımız rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmektedir.

AMACIMIZ;

 • Öğrencinin problem çözme, karar verme ve uyum sağlama için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması,
 • Öğrencinin özelliklerini (ilgi, yetenek, istek, kişisel özellikleri gibi) ve gizil güçlerini tanıması, farkında olması ve en üst düzeyde geliştirmesi,
 • Öğrencinin bireysel özellik ve gizil güçlerini toplumsal platformda değerlendirebilmesi,
 • Yaşamını, geleceğini planlaması,
 • Kararlarının sorumluluğunu alabilmesidir.

 

İLKELERİMİZ;

 • Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmada gönüllülük esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik yaşam boyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ilgililerin iş birliği ile yürütülmelidir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Öğrenciye Yönelik Etkinlikler

Rehberlik hizmetlerimiz kişisel açıdan; çocuğun kendini koruma, özgüvenini

geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsamaktadır. Eğitsel açıdan ise, okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedeflerini esas almaktayız. Yaptığımız çalışmalarla çocuğun okulu sevmesini, okumaya-eğitime karşı güdülenmesini ve bazı temel becerileri kazanmasını amaçlamaktayız.

Ataköy Anaokulu’nda “yalnızca mutlu çocuklar öğrenir”, ilkesinden yola çıkarak

öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyen bir okul ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 

Bireysel Çalışmalar;

Oryantasyon çalışmaları: Birinci dönem başında öğrencilerin en kısa sürede okula uyumuna destek olmak için oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır. Bu program içinde okulun, çevresinin ve personelinin tanıtılması yer alır. Öğrencilerin birbirini tanımasını ve kaynaşmasını sağlamak için çeşitli tanışma ve kaynaşma oyunları düzenlenir.

 

Uygulanan Test ve Envanterler

 

Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişimlerini ve ilgi alanlarını belirlemek-takip etmek amacıyla farklı sınıf düzeylerinde aşağıdaki test ve envanterler uygulanacaktır;

 • Aylık Gelişim Envanteri
 • Dikkat Çalışmaları
 • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testleri
  Görüşme
 • Gözlem
 • Ağaç Çiz
 • Aile Çiz
 • Gessell Gelişim Testi
 • Denver II Gelişim Tarama Testi
 • Okul olgunluğu testi

 

Grup çalışmaları;

Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunacak ve karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık kazandırabilmek amacıyla aşağıdaki konularda grup çalışmaları yapılmaktadır.

 • Öfke Kontrolü,
 • Yaratıcılık- Yaratıcı Düşünme,
 • Sosyal Becerileri Geliştirme,
 • Özbakım Becerilerini Geliştirme,
 • Problem Çözme Becerileri

Veliye Yönelik Etkinlikler

Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri hakkında konuşmak isteyen velilerimiz önceden randevu alarak Rehber-Psikolojik Danışmanlarımızla bireysel görüşme yapabileceklerdir. Bireysel görüşmelerde RANDEVU sistemi çok önemlidir. Randevu almanız konu hakkında ön çalışma yapmamızı sağlar.

Veli Seminerleri

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler verilecektir.

 

Paylaşmak güzeldir:
Tags
Yazan:

Mutlu bir gelecek için, iyi bir başlangıç.