Yaratıcı Drama

Drama eğitimi çocukların dilsel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Yaratıcı drama okul öncesinde çocukların sanat hakkında genel kültür bilgisine sahip olmalarına, özgüven kazanma, gözlem yapma ve rol yapma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Kendilerini mimik, jest ve sesle ifade etmelerini öğrenmelerine yardımcı olur.